शनिवार, १६ जानेवारी, २०१०

३ ईडियट्स


नमस्कार मित्रहो.तसं मी कुठलाही सिनेमा लगेच पाहायला जात नाही, आधी लोकानी काय कल दिला ते तपासुन बघतो व नंतरच जातो. आत्ता पर्यंत या सिनेमाने बर्‍याच नोंदी तोडल्या व सगळ्यांकडुन चांगलेच ऐकायला मिळाले व एकदाचा गेलोच हा सिनेमा बघायला. मला व्यक्तिशा हा सिनेमा फारसा आवडला नाही, आणी काही सिन तर फारच खटकलेत. जसे या तिन व्यंधळ्यानी मिळुन केललं बाळंतपण, पँट तरवुन चड्डिवर केलेले तमाशे व खास करुन बोमन ईराणी.त्या बोमण ईराणीचं नाव दाखवलय "सहस्त्रबुद्दे" आता हा कुठुनतरी सहस्त्रबुद्धे वाटतो का ? किमान तो नाही वाटत तर त्याची भाषा, कपडे, घरातले वातावरण तरी मराठी दाखवावे ना! नाही, कुठल्याच गोष्टीतुन तो बोमन मराठी वाटत नाही. वरुन ती करिना, हि तर सरळ सरळ मराठीची कत्तलच वाटली. बरं मराठी कुटुंब दाखवायला फार काही कष्ट घ्यावे लागत नाही, तरि निर्देशक मराठी कुटूंब दाखविण्यात चुकलाच चुकला, किंवा त्यांचा अभ्यास कमी पडला म्हणावे लागेल. तसं अमिर कुठलेही काम करण्या आधी त्याचा अभ्यास करतो असे ऐकले होते, या वेळी मात्र अमिर कमी पडला असे मी ठामपणे म्हणु शकतो. कारण त्या बोमनचं नाव तेवढं सोडलं की काहिच मराठी वाटत नाही.
स्पेशल पेनःआजुन एक खटकलेली गोष्ट, त्या बोमण कडे एक स्पेशल पेन असते, तो म्हणे मागच्या २० वर्षापासुन ति पेन पास करावा असा एकहि विद्यार्थी मिळाला नाहीये, म्हणुन तशीच ठेवली होती. आणी शेवटी अशी अती महत्वाची पेन देतो कुणाला तर आमिर खानला. आणी कारण काय तर त्याच्या पोरिचं बाळंतपण केलं म्हणुन. पहिली गोष्ट तर त्या सिनेमातलं न पटलेलं व कडाडुन विरोध करावं असं ते दृश्य आणी त्याच दृश्यामुळे आमिरला ती स्पेशल पेन मिळते हि आजुन एक घोळचुक. ओवर ऑल हा सिनेमा फक्त Teenagers साठी बनवलाय असे वाटते. आणी ३ ईडियट्स या शब्दाचं अगदी सार्थक झालं

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा