गुरुवार, २१ जानेवारी, २०१०

बुद्धं सरणं गच्छामी

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स.
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स.
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स.


बुद्धं सरणं गच्छामी, ( बुद्धाला शरण जातो)
धम्मं सरणं गच्छामी.
( धम्माला शरण जातो)
संघं सरणं गच्छामी. ( संघाला शरण जातो)

दुतियंपी बुद्धं सरणं गच्छामी,
( दुस-यांदा बुद्धाला शरण जातो)
दुतियंपी धम्मं सरणं गच्छामी.
दुतियंपी संघं सरणं गच्छामी.

ततियंपी बुद्धं सरणं गच्छामी,
(तिस-यांदा बुद्धाला शरण जातो)
ततियंपी धम्मं सरणं गच्छामी.
ततियंपी संघं सरणं गच्छामी.

पानाति पाता वेरमनि, सिख्खा पदम समाधि यामी।

(हत्या न करण्याची शपथ घेतो)
अदिन्नदाना वेरमनि, सिख्खा पदम समाधि यामी।
(चोरी न करण्याची शपथ घेतो)
कामेसु मिच्चाचारा वेरमनि, सिख्खा पदम समाधि यामी।
(कामना न करण्याची शपथ घेतो)
मुसावादा वेरमनि, सिख्खा पदम समाधि यामी।
( खोटे न बोलण्याची शपथ घेतो)
सुरा मेरय मज्जा, पमादठाना वेरमनि, सिख्खा पदम समाधि यामी।
( नशा न करण्याची शपथ घेतो)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा