मंगळवार, २८ फेब्रुवारी, २०१२

१० पारमिता

बाबासाहेबानी धर्मांतराच्या वेळेस २२ प्रतिज्ञा वधवून घेतल्या होत्या. त्या २२ प्रतिज्ञा अत्यंत महत्वच्या असून त्यातील १२ प्रतिज्ञा दहा पारिमितांचे पालन करण्यास सांगते. पण कित्येकाना त्या दहा पारिमिता काय आहेत हेच माहीत नसल्यामूळे त्यांची अडचण होते. त्या दहा पारिमिता खालील प्रमाणे आहेत.
१० पारमिता
१)   शील:- शील म्हणजे नितिमत्ता, पापभिरुता, वाईट गोष्टी न करणे, अपराध करण्याची लाज वाटणे.
२)  दान:- म्हणजे निस्वार्थ, परोपकार अर्थात तन, मन धनानी दुस-याची भलाई करणे.
३) उपेक्षा:- म्हणजे आप्तिता, अनासक्ति, आवड-नावड नसणे, फलप्राप्तिने विचलीत न होणे, निरपेक्षतेने सतत प्रयत्नशील राहणे.
४) नैष्क्रम्य:- म्हणजे ऐहिक सुखाचा त्याग करणे.
५) वीर्य:- योग्य प्रयत्न करणे,  हाती घेतलेले काम माघार न घेता पूर्ण सामर्थ्याने पूर्ण करणे.
६) शांती:- म्हणजे क्षमाशीलतात, द्वेषाला द्वेषाने उत्तर ने देणे. द्वेषाने द्वेष शमत नसून क्षमाशीलतेने शमते.
७) सत्य:- कधीही खोटे न बोलणे, कोणाचीही चुगली न करणे, कोणाचीही निंदा नालस्ती न करणे.
८) अधिष्ठान:- ध्येय गाठण्याचा द्रृढ निश्चय म्हणजे अधिष्ठान.
९) करुणा:- समस्त प्राणिमात्रा विषयी प्रेमपुर्ण व दयाळू व्यवहार म्हणजे करुणा होय.
१०) मैत्री:- प्राणिमात्र, मित्र, शत्रू ते सर्व जीव जंतू बद्दल बंधूभाव बाळगणे म्हणजे मैत्री होय.

सर्व बौद्ध बांधवानी या दहा पारिमितांचे पालन करण्याचा प्रयत्न करावा.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा