शुक्रवार, ९ मे, २०१४

पहिला पुरस्कार!

माझ्या आम्ही माडिया पुस्तकाला महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा पुरस्कार जाहीर झाला. अत्यंत आनंद होत आहे. माझे हे पुस्तक आक्टोबर २०१३ मध्ये प्रकाशित झाले. आज सात महिने उलटून गेले तरी एकाही प्रमुख वृत्तपत्राने पुस्तक परिक्षण छापले नाही. आतातरी छापतील अशी आशा बाळगतो.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा आभारी आहे.

हे पुस्तक खरं तर माझं पुस्तक नव्हेच. हे पुस्तक त्या रानात जिवन जगणा-या माडिया माणसाचं आहे. मी त्यांचं आयुष्य रेखाटलं एवढच. साहित्य परिषदने या पुस्तकाला पुरस्कार देऊन लेखक म्हणून माझा तर सन्मान केलाच आहे, पण त्याच बरोबर त्या माडिया माणसाचाही सन्मान झाला, ज्याचे जिवन मी रेखाटले आहे.  या  पुस्तकातील जवळपास ८०% पात्रं आजही जिवंत आहेत. आता मात्र मी कुडकेल्लीला जाऊन त्या सगळ्यांचे वयक्तीकरित्या आभार मानणार आहे. पुस्तकात आलेल्या प्रत्येक पात्राचा मी आभारी आहे.
त्याच बरोबर समकालीन प्रकाशन, सुहास कुलकर्णी व गौरी कानेटकर ज्यांनी ’आम्ही माडिया’ वर प्रचंड मेहनत घेऊन पुस्तक प्रकाशीत केलं त्यांंचाही आभारी आहे.

धन्यवाद!

४ टिप्पण्या: